GN-luftheber

39,00 kr.59,00 kr.

Beskrivelse

GN-luftheber

 

GN-luftheber

Til dig der gerne vil lave din egen lufthævert, har du allerede rør fra en gammel luftheber kan du let udskifte den med en passende størrelse.

Indledningsvis vil jeg gerne kort forklare nogle grundlæggende principper for ventilationen af ​​GN-Luftlifter.
Vandsøjlen over drevet skaber et modtryk,

Som luften skal overvinde for overhovedet at kunne slippe ud af luftslangen og ind i akvariet. 1 cm vanddybde svarer til omkring 1 millibar modtryk. Hvis luftliftdrevet er i 30 cm vanddybde, skal membranpumpen generere mere end 30 mbar for lige at blæse luft ind i drevet.

Mængden af ​​mudder, der er angivet på luftpumperne i liter/minut eller pr. time, gælder kun for den givne vanddybde. Med stigende vanddybde falder mængden af ​​luft kraftigt. Gode ​​luftpumpeproducenter leverer en karakteristisk kurve, der viser dette forhold.

Lange 4/6 mm luftledninger fungerer som en modstand.

Der kommer meget mindre luft for enden af ​​en lang, tynd ledning, end der kommer ud af pumpen uden en luftledning. Hvis der tilføres flere pools, skal luften ledes tæt på poolen ved hjælp af en så tyk slange som muligt, og 4/6 mm-ledningen skal være så kort som muligt. En ringledning lavet af PVC-rør over vandspejl er den bedste, men er ikke altid gennemførlig af visuelle årsager.

Alle luftpumper, der er værdig til navnet, har et luftfilter i indsugningskanalen. Den skal selvfølgelig rengøres fra tid til anden.

Ved drift af flere akvarier skal du sørge for, at lufttrykket fordeler sig jævnt i alle forsyningsledninger (forbundne systemer). Er der store forskelle i indblæsningsdybden, slipper luften kraftigere ud ved udløbene med en mindre dybde. De dybere luftåbninger kører dårligere eller slet ikke. +/-5 cm er normalt ligegyldigt.

Fra nu af fås også karakteristiske kurver til GN luftløfteren®, hvorfra luftbehovet og flowhastigheden kan ses.

Det krævede en stor indsats at skabe et måleopsætning, hvor forholdet mellem lufttryk, luftmængde og oppumpet vandmængde kan måles gentagne gange og over længere tid. Det største problem var at holde vandstanden konstant i begge tanke (den der bliver pumpet fra og den der pumpes ind.

Du kan finde vores luftpumperHER

Eller se mere HER

Nem at skille for rensning, under 5 minutter så er du kørende igen.

Yderligere information

Vægt 0,2 kg
GN-luftheber

GN-luftheber 12 mm, GN-luftheber 16 mm, GN-luftheber 20 mm, GN-luftheber 25 mm